Bezr
judy gym debrecen
   

JUDY GYM A JUDY-GYM Nõi Fitness és Szépségfarm Házirendje - Fitness debrecen -

 

   

 
 

 

 

 

Táplálék KiegészítõkBio Termékek


 
 

Edzés-étkezési tippek


Étrendek

Protein Gusto recept ötletek

Receptek

Edzés tippek


extratel gsm
 
 
 

Keresés


A keresett fitness szolgáltatás vagy termék... A termékeket is beírhatod szóközzel elválasztva

Fitness debrecen - Keresés
Részletes keresés

A 10 utolsó keresõ szó:

judy fitness gepek, judy gym debrecen, jump, judi, 82a, kick, kia, kiss, ki, nbcyauxtf3ke2f

Ingyen bérlet


ingyen havi nõi fitness bérlet játék Debrecenben minden héten csütörtökön 10.00 órakor...

Ha itt a legelsõ név a tiéd, és a mai dátum szerepel mellette akkor ma az ingyen havi fitness bérlet a Tiéd... 

Telefonálj, mert ha este 18.00-ig nem hívsz akkor 18.00 óra után már nem leszel jogosult az ingyen nõi fitness bérletre... 06 30/87 999 77 vagy 06 52/249 499
 
BÉRLET NYERTESEK:
 
sZÕNYI Emese2023. 01. 05.
Karádi Nikoletta2022. 12. 29.
Derzsi Nóra2022. 12. 22.
Pásztor Réka2022. 12. 15.
Tóth Hajnalka 2022. 12. 01.
Szilágyi Alexandra2022. 11. 24.
Kondor Irén 2022. 11. 17.
Molnár Anna Bettina2022. 11. 10.
Morár Mónika2022. 11. 03.
Jakab Vanda2022. 10. 27.

 

 

 

Fitness debrecen - - A JUDY-GYM Nõi Fitness és Szépségfarm HázirendjeA JUDY-GYM Nõi Fitness és Szépségfarm Házirendje

A Házirend célja, hogy meghatározza a Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm területén tartózkodó személyek (továbbiakban: „Vendégek”) egymás közötti magatartását és azokat az alapvetõ szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történõ végzése érdekében elengedhetetlen.


Továbbá elõírja a Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm rendeltetésszerû használatára, állagának megõrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.
 
Általános szabályok
 
A Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm területe csak rendeltetésének megfelelõen használható. A Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm használója köteles betartani a hatályos jogszabályi elõírásokat,
rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 
A Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm területén TILOS:
 
- a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
- az olyan tevékenység, amely a Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
- minden, másokat erõs zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
- drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés;
- veszélyes anyag vagy tárgy (robbanóanyagok, fegyverek stb.) illetve állat bevitele;
- az üzemeltetõ engedélye nélkül minden kereskedelmi tevékenység, reklám elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm egész területén kizárólag megfelelõ végzettségû, a létesítmény üzemeltetõjénél jegyzékbe vett és engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

Amennyiben a Judy-Gym Nõi Fitness és szépségfarm területén az üzemeltetõ a tevékenysége illetve szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására reklámanyagot készít, készíttet, (mozgókép vagy fénykép) és esetleg azokon, bármely vendég is feltûnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az üzemeltetõvel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A Házirendben szereplõ elõírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor.

A Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási idõn belül vehetõ igénybe (kivéve, ha jogszabályt nem sért és üzemeltetõ elõzetesen engedélyezte).
 
A Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm nyitvatartási rendje:
H-P: 7:00-21:00
Szo: 10:00-18:00
V: 10:00-18:00
 
A Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm szolgáltatásait igénybevevõ vendégek kötelesek a zárási idõpontokra tekintettel lenni és azt 15 perccel zárás elõtt elhagyni.
Az Üzemeltetõ fenn tartja a jogot, hogy évente legfeljebb 15 napon zárva tartson. 

Üzemeltetõ jogosult a személyi adatok helyességének ellenõrzése céljából a vendég személyi azonosító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.

A Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm területén minden vendégre kötelezõ érvényû a Házirend és a tisztaság betartása, alapvetõ elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm nem vállal felelõsséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve a vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelõsséget továbbá a Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm területén az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

Vendégek felelõsek a Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm területére általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztésébõl, eltulajdonításából eredõ káreseményekért, károkért.

A talált tárgyakat a Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm recepcióján lehet leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelõsségére és kockázatára veszi igénybe.

A szolgáltatások igénybétele és a Regisztrációs adatlap kitöltése a Házirend egyidejûleg történõ elfogadását is jelenti. A Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevõ vendég számára szabadon a Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm recepcióján elérhetõ és áttekinthetõ.

E Házirendet az Üzemeltetõ bármikor jogosult saját belátása szerint módosítani és kiegészíteni.
 
Speciális szabály
 
A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhetõ sporttevékenységnek megfelelõen alkalmas sport felszerelésben lehet belépni. Váltócipõ és törölközõ használata kötelezõ. 14 éven aluli gyerekek a fitness termekben nem tartózkodhatnak. A gyermekek által a Központban okozott károkért a gyermek törvényes képviselõje (szülõ, gyám, gondozó) felelõs.
 
Recepció
 
Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Az elsõ alkalommal történõ belépésnél minden vendégnek kötelezõ kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Judy-Gym Nõi Fitness Terem Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az Üzemeltetõ munkatársai ellenõrzik. Az elsõ belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybevevõ vendég részére az üzemeltetõ a ruhaváltáshoz az arra alkalmasan kialakított öltözõtérben egy öltözõszekrényt biztosít, valamint a játszósarok és az Internet (Wifi) állomások használatát.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözõszekrény kulcs, hajszárító, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök
vonatkozásában teljes anyagi felelõsséggel tartozik üzemeltetõ felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor elõre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihetõ át a következõ bérletre. A bérletek megvásárlása után betegség vagy más okok miatt fel nem használás esetében sem visszaválthatók, illetõleg a felhasználási idejük sem változtatható. 
 
Öltözõ, szauna
 
- Az öltözõ- és zuhanytérben valamint a szauna elõtérben papucs használata ajánlott.
- A területeken és az öltözõszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltetõ semmilyen mértékben felelõsséget nem vállal.
- Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
- A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielõbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyezõdés).
- A szaunát a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelõsségre lehet igénybe venni.
- A szaunát megfelelõ öltözetben (fürdõruha, fürdõlepedõ) lehet igénybe venni.
- A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
 
Fitness terem
 
- 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.
- Az edzõterembe csak kulacsban vagy palackban lehet italt bevinni.
- A fitness terembe csak megfelelõ sportöltözetben (sportcipõ, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Mindenféle utcai viseletû cipõ használata tilos!
- Az edzõgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelõen a vendég alkatának és erõnlétének megfelelõen saját felelõsségére használhatja.
- A gépek és eszközök használatát követõen minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történõ visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
- Az egyes eszközök használata során törölközõ használata kötelezõ.
- Aki a terem berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy
gondatlan magatartásával kárt okoz, annak megtérítési költségei a vendéget terhelik.
Az üzemeltetõ a vendégek adatait, kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 
Aerobik termek
 
- Az órák megkezdése elõtt a vendégek jelentkezzenek a recepciónál.
- Minden csoportos órára bejelentkezés szükséges. Lejelentkezni legkésõbb az óra kezdete elõtt 3 órával lehet, különben elvész az alkalom.
- Az aerobik terembe csak megfelelõ sportöltözetben (sportcipõ, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történõ edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletû cipõ használata tilos! A Judy-Gym Nõi Fitness területén dolgozó aerobik edzõknek és vezetõknek jogukban áll felhívni az vendégek figyelmét a megfelelõ sportöltözet helyes használatára!
- Az óra kezdését követõen (maximum 5 perc) érkezõ vendéget az edzõnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - az órára nem beengedni.
- Az Üzemeltetõ fenntartja az órarendben és az oktató személyében történõ változtatás jogát.
 
Bejelentkezés minden csoportos óránkra szükséges!
Személyesen a JudyGym recepcióján vagy, személyesen a recepción vagy további elérhetõségeinken.
 
14 éven aluli gyermek, nem vehet részt a csoportos órákon!
 
Rendkívüli esemény
 
A Judy Gym Nõi Fitness és Szépségfarm területén történt bármilyen rendkívüli eseményrõl elsõként a recepcióst kell értesíteni haladéktalanul valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendõ:
Rendõrség 107
Mentõk (baleset esetén) 104
Tûzoltóság (tûz esetén) 105
Általános segélyhívó: 112
 
Debrecen, 2013. január
Judy-Gym Nõi Fitness és Szépségfarm
mint üzemeltetõ


 
 

Cmkk: judy noi fittness s szpsgfarm, szpsgfarm debrecen nyitvatarts, noi fitness ruhzat, judy-gym noi fitnesz s szpsgfarm, judy-gym noi fitnesz s szpsgfarm, onljn fitnesruha rendels, szpsgfarm webruhz, judy gym es szepseg farm, gym szabalyok, www.noifitness-debrecen.huMi a véleményed róla? A JUDY-GYM Nõi Fitness és Szépségfarm Házirendje

Neved:

E-mail címed:

Hozzászólás címe:

Hozzászólásod:
A JUDY-GYM Nõi Fitness és Szépségfarm Házirendje

Alulrott, az albbi checkbox piplsval - az ltalnos Adatvdelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezds a) pontja, tovbb a 7. cikk rendelkezse alapjn - hozzjrulok, hogy az adatkezel a most megadott szemlyes adataimat a GDPR, tovbb a sajt adatkezelsi tjkoztatjnak felttelei szerint kezelje. Tudomsul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdse szerint a hozzjrulsomat brmikor visszavonhatom, akr egy kattintssal. Adatkezelsi tjkoztat

A JUDY-GYM Nõi Fitness és Szépségfarm Házirendje, www.noifitness-debrecen.hu, gym szabalyok, judy gym es szepseg farm, szpsgfarm webruhz, onljn fitnesruha rendels, judy-gym noi fitnesz s szpsgfarm, judy-gym noi fitnesz s szpsgfarm, noi fitness ruhzat, szpsgfarm debrecen nyitvatarts, judy noi fittness s szpsgfarm

 

 

Szolgáltatásaink


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nõi fitness debrecen
judy gym fitness terem debrecen

Üzenõfal


Fitness debrecen - ElejéreFitness debrecen - VisszaFitness debrecen - KövetkezõFitness debrecen - Végére

Sziasztok! 01.05 óta senki nem nyert havi fitness bérletet?
Sziasztok!
Mai naptol kezdve indultak a csoportos órák aminek nagyon örültem.
Itt jön a DE.
Mivel 4 fõtõl lehet megtartani az órákat így nagy valószinüséggel sok óra el fog maradni mert nem lesz meg a létszám.
Mivel újra aktiváltattam a meglévõ bérletemet az ketyeg.Ha elmarad az adott napon az óra akkor azt gondolom,hogy az lenne a fer,hogy 1 nappal meghosszabbítják a bérlet érvényességét.Nincs igazam???Nem a semmit fizettem ki úgy gondolom,hanem a szolgáltatást.
Értem,hogy most kezdõdtek el a csop.órák de ne én szívjak azért mert nincs meg a létszám.
Gondolom más is egyetért velem.
Várnám a teremtulajdonos válaszát,hogy hogy gondolja!
Köszönöm.


Sziasztok! Biztonságos kerékpár tárolásra van lehetõség nálatok? Üdv: Emese
Sziasztok lehet már menni védettségi gazolvány nélkül edzeni?
Sziasztok!
Csoportos órák indulnak vagy csak az edzõterem nyit 05.06-án?
Köszönöm!
Sziasztok! A nyitásotok mikorra várható? Nyitással együtt várható a csoportos edzések kezdése is? Nagyon köszönöm!
Szia! Zumba alakformál ,pilates vagy zumba rák vannak ?
Szia! Csoportos zumba Pilates alakformál rák vannak ?
Sziasztok azt szeretnem kerdezni hogy edzes utan a zuhanyzot lehet hasznalni ?
Sziasztok! Tartotok kismama tornát?
Fitness debrecen - ElejéreFitness debrecen - VisszaFitness debrecen - KövetkezõFitness debrecen - Végére


nõi fitness debrecen
 

Vélemények 
 
 
 
 

 

 
Á.sz.f.
Adatkezelési tájékoztató

Fitness Debrecen Judy Gym Nõi Fitness Debrecen, táplálékkiegészítõk fogyókúrás kiegészítõk, torna eszközök, fitness terem, nõi torna, fodrászat Debrecen, manikür pedikür debrecen, ingyenes gyerekmegörzõ, ingyenes parkolás, szauna Debrecen, szolárium Debrecen, fitnesz és szépség szolgáltatások csak nõknek Debrecenben.  Judy Gym Nõi Fitness Terem Debrecen

 
 

Webáruház készítés

Webáruház és közösségi portál készítés:

 Webáruház készítés

  |  Marketing:

 Marketing

  |  Téma: A JUDY-GYM Nõi Fitness és Szépségfarm Házirendje - Fitness debrecen -