Bezár
judy gym debrecen
   

JUDY GYM A JUDY-GYM Női Fitness és Szépségfarm Házirendje - Fitness debrecen -

 

   

 
 

 

 

 

Táplálék KiegészítőkBio Termékek


 
 

Edzés-étkezési tippek


Étrendek

Protein Gusto recept ötletek

Receptek

Edzés tippek


extratel gsm
 
 
 

Keresés


A keresett fitness szolgáltatás vagy termék... A termékeket is beírhatod szóközzel elválasztva

Fitness debrecen - Keresés
Részletes keresés

A 10 utolsó kereső szó:

artho guard ar, termo drine liqid, gymnema, az[0], pedik, ultra loss, creatine ph-x proaa, tri creatine malate adagolas, hipoxi, creatinephx120

Ingyen bérlet


ingyen havi női fitness bérlet játék Debrecenben minden héten csütörtökön 10.00 órakor...

Ha itt a legelső név a tiéd, és a mai dátum szerepel mellette akkor ma az ingyen havi fitness bérlet a Tiéd... 

Telefonálj, mert ha este 18.00-ig nem hívsz akkor 18.00 óra után már nem leszel jogosult az ingyen női fitness bérletre... 06 30/87 999 77 vagy 06 52/249 499
 
BÉRLET NYERTESEK:
 
Szilágyi Alexandra2022. 11. 24.
Kondor Irén 2022. 11. 17.
Molnár Anna Bettina2022. 11. 10.
Morár Mónika2022. 11. 03.
Jakab Vanda2022. 10. 27.
Mikó Erika2022. 10. 20.
Balogh Tünde2022. 10. 13.
Fenyvesi Krisztina2022. 10. 06.
Urszuly Moncsi2022. 09. 29.
Burai Zoltánné2022. 09. 22.

 

 

 

Fitness debrecen - - A JUDY-GYM Női Fitness és Szépségfarm HázirendjeA JUDY-GYM Női Fitness és Szépségfarm Házirendje

A Házirend célja, hogy meghatározza a Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm területén tartózkodó személyek (továbbiakban: „Vendégek”) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.


Továbbá előírja a Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.
 
Általános szabályok
 
A Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm használója köteles betartani a hatályos jogszabályi előírásokat,
rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
 
A Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm területén TILOS:
 
- a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
- az olyan tevékenység, amely a Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
- minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
- drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés;
- veszélyes anyag vagy tárgy (robbanóanyagok, fegyverek stb.) illetve állat bevitele;
- az üzemeltető engedélye nélkül minden kereskedelmi tevékenység, reklám elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

Amennyiben a Judy-Gym Női Fitness és szépségfarm területén az üzemeltető a tevékenysége illetve szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására reklámanyagot készít, készíttet, (mozgókép vagy fénykép) és esetleg azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor.

A Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási időn belül vehető igénybe (kivéve, ha jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).
 
A Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm nyitvatartási rendje:
H-P: 7:00-21:00
Szo: 10:00-18:00
V: 10:00-18:00
 
A Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel lenni és azt 15 perccel zárás előtt elhagyni.
Az Üzemeltető fenn tartja a jogot, hogy évente legfeljebb 15 napon zárva tartson. 

Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyi azonosító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.

A Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve a vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm területén az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

Vendégek felelősek a Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm területére általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért.

A talált tárgyakat a Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm recepcióján lehet leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A szolgáltatások igénybétele és a Regisztrációs adatlap kitöltése a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti. A Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm recepcióján elérhető és áttekinthető.

E Házirendet az Üzemeltető bármikor jogosult saját belátása szerint módosítani és kiegészíteni.
 
Speciális szabály
 
A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni. Váltócipő és törölköző használata kötelező. 14 éven aluli gyerekek a fitness termekben nem tartózkodhatnak. A gyermekek által a Központban okozott károkért a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, gondozó) felelős.
 
Recepció
 
Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Judy-Gym Női Fitness Terem Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az Üzemeltető munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, valamint a játszósarok és az Internet (Wifi) állomások használatát.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, hajszárító, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök
vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. A bérletek megvásárlása után betegség vagy más okok miatt fel nem használás esetében sem visszaválthatók, illetőleg a felhasználási idejük sem változtatható. 
 
Öltöző, szauna
 
- Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata ajánlott.
- A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
- Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
- A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).
- A szaunát a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
- A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha, fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
- A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
 
Fitness terem
 
- 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.
- Az edzőterembe csak kulacsban vagy palackban lehet italt bevinni.
- A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
- Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
- A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
- Az egyes eszközök használata során törölköző használata kötelező.
- Aki a terem berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy
gondatlan magatartásával kárt okoz, annak megtérítési költségei a vendéget terhelik.
Az üzemeltető a vendégek adatait, kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 
Aerobik termek
 
- Az órák megkezdése előtt a vendégek jelentkezzenek a recepciónál.
- Minden csoportos órára bejelentkezés szükséges. Lejelentkezni legkésőbb az óra kezdete előtt 3 órával lehet, különben elvész az alkalom.
- Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Judy-Gym Női Fitness területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
- Az óra kezdését követően (maximum 5 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében - az órára nem beengedni.
- Az Üzemeltető fenntartja az órarendben és az oktató személyében történő változtatás jogát.
 
Bejelentkezés minden csoportos óránkra szükséges!
Személyesen a JudyGym recepcióján vagy, személyesen a recepción vagy további elérhetőségeinken.
 
14 éven aluli gyermek, nem vehet részt a csoportos órákon!
 
Rendkívüli esemény
 
A Judy Gym Női Fitness és Szépségfarm területén történt bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a recepcióst kell értesíteni haladéktalanul valamint a rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő:
Rendőrség 107
Mentők (baleset esetén) 104
Tűzoltóság (tűz esetén) 105
Általános segélyhívó: 112
 
Debrecen, 2013. január
Judy-Gym Női Fitness és Szépségfarm
mint üzemeltető


 
 

Címkék: judy noi fittness és szépségfarm, szépségfarm debrecen nyitvatartás, noi fitness ruházat, judy-gym noi fitnesz és szépségfarm, judy-gym noi fitnesz és szépségfarm, onlájn fitnesruha rendelés, szépségfarm webáruház, judy gym es szepseg farm, gym szabalyok, www.noifitness-debrecen.huMi a véleményed róla? A JUDY-GYM Női Fitness és Szépségfarm Házirendje

Neved:

E-mail címed:

Hozzászólás címe:

Hozzászólásod:
A JUDY-GYM Női Fitness és Szépségfarm Házirendje

Alulírott, az alábbi checkbox pipálásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással. Adatkezelési tájékoztató

A JUDY-GYM Női Fitness és Szépségfarm Házirendje, www.noifitness-debrecen.hu, gym szabalyok, judy gym es szepseg farm, szépségfarm webáruház, onlájn fitnesruha rendelés, judy-gym noi fitnesz és szépségfarm, judy-gym noi fitnesz és szépségfarm, noi fitness ruházat, szépségfarm debrecen nyitvatartás, judy noi fittness és szépségfarm

 

 

Szolgáltatásaink


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
női fitness debrecen
judy gym fitness terem debrecen

Üzenőfal


Fitness debrecen - ElejéreFitness debrecen - VisszaFitness debrecen - KövetkezőFitness debrecen - Végére

Sziasztok!
Mai naptol kezdve indultak a csoportos órák aminek nagyon örültem.
Itt jön a DE.
Mivel 4 főtől lehet megtartani az órákat így nagy valószinüséggel sok óra el fog maradni mert nem lesz meg a létszám.
Mivel újra aktiváltattam a meglévő bérletemet az ketyeg.Ha elmarad az adott napon az óra akkor azt gondolom,hogy az lenne a fer,hogy 1 nappal meghosszabbítják a bérlet érvényességét.Nincs igazam???Nem a semmit fizettem ki úgy gondolom,hanem a szolgáltatást.
Értem,hogy most kezdődtek el a csop.órák de ne én szívjak azért mert nincs meg a létszám.
Gondolom más is egyetért velem.
Várnám a teremtulajdonos válaszát,hogy hogy gondolja!
Köszönöm.


Sziasztok! Biztonságos kerékpár tárolásra van lehetőség nálatok? Üdv: Emese
Sziasztok lehet már menni védettségi gazolvány nélkül edzeni?
Sziasztok!
Csoportos órák indulnak vagy csak az edzőterem nyit 05.06-án?
Köszönöm!
Sziasztok! A nyitásotok mikorra várható? Nyitással együtt várható a csoportos edzések kezdése is? Nagyon köszönöm!
Szia! Zumba alakformál ,pilates vagy zumba rák vannak ?
Szia! Csoportos zumba Pilates alakformál rák vannak ?
Sziasztok azt szeretnem kerdezni hogy edzes utan a zuhanyzot lehet hasznalni ?
Sziasztok! Tartotok kismama tornát?
Sziasztok! Szeretném megkérdezni, hogy ki a zumba edző nálatok? Üdv: Timi
Fitness debrecen - ElejéreFitness debrecen - VisszaFitness debrecen - KövetkezőFitness debrecen - Végére


női fitness debrecen
 

Vélemények 
 
 
 
 

 

 
Á.sz.f.
Adatkezelési tájékoztató

Fitness Debrecen Judy Gym Női Fitness Debrecen, táplálékkiegészítők fogyókúrás kiegészítők, torna eszközök, fitness terem, női torna, fodrászat Debrecen, manikür pedikür debrecen, ingyenes gyerekmegörző, ingyenes parkolás, szauna Debrecen, szolárium Debrecen, fitnesz és szépség szolgáltatások csak nőknek Debrecenben.  Judy Gym Női Fitness Terem Debrecen

 
 

Webáruház készítés

Webáruház és közösségi portál készítés:

 Webáruház készítés

  |  Marketing:

 Marketing

  |  Téma: A JUDY-GYM Női Fitness és Szépségfarm Házirendje - Fitness debrecen -